φαείνῃ

φαείνῃ
φαίνω
A ren.
pres subj mp 2nd sg
φαίνω
A ren.
pres ind mp 2nd sg
φαίνω
A ren.
pres subj act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Φαεινή — Αγία της Ανατ. Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μαρτύρησε στις αρχές του 4ου αι. στην Άγκυρα της Γαλατίας, μαζί με άλλες εφτά παρθένες. Η μνήμη της τιμάται στις 18 Μαΐου …   Dictionary of Greek

  • φαεινῇ — φαεινός shining fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φαεινή — φαεινός shining fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • May 18 (Eastern Orthodox liturgics) — May 17 Eastern Orthodox Church calendar May 19 All fixed commemorations below celebrated on May 31 by Old Calendarists Contents 1 Saints 1.1 Other commemorations 2 Notes 3 …   Wikipedia

  • Светлана — У слова «Светлана» есть и другие значения: см. Светлана (значения). Светлана русское Род: жен. Этимологическое значение: «светлая» Мужское парное имя: Светлан Производ. формы: Светланка; Света; Светуля; Светуня; Светуся; Светуха; Светуша; Вета;… …   Википедия

  • Шлемы Древней Греции — История эволюции шлемов Древней Греции восходит к микенской цивилизации с середины II тысячелетия до н. э. Этим временем датируются находки самых ранних шлемов и изображения на фресках. Эпоха отражена Гомером в «Илиаде», в которой поэт детально… …   Википедия

  • Фаина — У этого термина существуют и другие значения, см. Фаина (значения). Фаина греческое Род: жен. Этимологическое значение: «сияющая, блестящая» Другие формы: Фая Производ. формы: Фаинка, Фаюша, Ина, Фаля, Фаня, Нафаня Связанные …   Википедия

  • Арифмомантия — или арифмантия (от др. греч. ἀριθμός  число и μαντεία гадание)  гадание по числам, получаемым в результате формального преобразования имён или слов. Арифмомантия  это одна из основ нумерологии, тесно связанная с понятием изопсефии… …   Википедия

  • επινεύω — (AM ἐπινεύω) [νεύω] 1. γέρνω το κεφάλι προς τα κάτω για να δείξω τη συγκατάθεσή μου («κυανέῃσιν ἐπ’ ὀφρύσι νεῡσε Κρονίων», Ομ. Ιλ.) 2. εγκρίνω, επιδοκιμάζω («τοῡθ’ ὁμολογήσας καὶ ἐπινεύσας ἀληθὲς εἶναι», Αισχίν.) αρχ. 1. υπόσχομαι («τάδε Ζεὺς… …   Dictionary of Greek

  • ματρώνα — Όνομα αγίων της Ανατ. Ορθόδοξης Εκκλησίας. 1. Μαρτύρησε στην Άγκυρα. Την έπνιξαν σε λίμνη μαζί με τις Αλεξανδρία, Ευφρασία, Θεοδότη, Ιουλία, Κλαυδία, Φαεινή και Τεκούσα. Η μνήμη της τιμάται στις 18 Μαΐου. 2. Καταγόταν από την Κύζικο και μαρτύρησε …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”